7-kwaliteitenpalet®

Annet van Laar ontwikkelde een compleet overzicht van hoe de 7 kwaliteiten zich manifesteren in lichaam, leven en werk:
het 7-kwaliteitenpalet®.

Ieder mens heeft 7 vitale kwaliteiten tot zijn beschikking. Deze zijn: wilskracht, levenslust, groeikracht, bewustzijn, vormkracht, weten en overgave. Zij worden aangestuurd door 7 centra in het lichaam die zich langs de ruggengraat in de zones van buik, hart en hoofd bevinden. Elk centrum kun je zien als de motor en als de harde schijf van een specifieke levensfunctie, die de weg vrijmaakt voor een bijbehorende vitale kwaliteit.

Deze 7 vitale kwaliteiten zijn de bouwstenen van je functioneren. Elke vitale kwaliteit heeft een fysieke, emotionele en mentale component. Wilskracht bijvoorbeeld, herken je fysiek aan veerkracht, emotioneel aan zekerheid en mentaal aan aanwezigheid. Iemand is volledig aanwezig als de wilskracht op die drie niveaus geïntegreerd is. Deze persoon is dan uitgerust met een natuurlijke assertiviteit en heeft de bijbehorende competentie taakgericht tot zijn beschikking.

Je hebt alle kwaliteiten nodig om adequaat op situaties te reageren. Het kunnen aanwenden van al je vitale kwaliteiten in doen, voelen en denken geeft levensvrijheid. De kwaliteiten zijn echter (onbewust of bewust) meer of minder vrij beschikbaar. Het kan ook zijn dat iemand zich bijvoorbeeld sterker fysiek ontwikkeld heeft dan mentaal, of emotioneel. Dat alles zorgt voor ieders unieke palet aan kwaliteiten. Het bewust worden en zelf ervaren daarvan is een weg naar meer innerlijke vrijheid.

Annet van Laar maakte voor professionals een compact overzicht van hoe onze 7 kwaliteiten zich manifesteren in lichaam, leven en werk op de overzichtsposter:

Overzichtsposter 7-kwaliteitenpalet® – de 7 kwaliteiten herkennen in lichaam, leven en werk

Overzichtsposter 7-kwaliteitenpalet®