Intake met BodyMindScan©

De BodyMindScan© is een fantastisch instrument, want je krijgt niet alleen inzicht in gedrags- en energiepatronen, maar ook wordt je potentie aangesproken. Onderliggende motivaties en wensen komen worden duidelijker en waar je in de pas loopt en waar je juist afwijkt van je koers. Het samenspel van balans en (dis)balans wordt helder. Vanzelf wordt duidelijk wat de eerste stap is die tot duurzame groei leidt en energie geeft.

Ik was zeer onder de indruk van de BodyMindScan©. De rake uitkomst van de BodyMindScan© was een stimulans voor mij om me serieus voor te bereiden op de training van Annet. Hierdoor ervoer ik dat het tijdens deze training voor mij makkelijker werd om duidelijkheid te krijgen over wat ik nu nodig heb om te groeien.’
Heleen Stolwijk – Psycholoog en fysiotherapeut

Een Intake met BodyMindScan© kan worden ingezet bij:

  • intake voor deelname aan de 5-daagse leergang
  • intake voor een coachings- of supervisietraject;
  • of als eenmalige sessie of update.

Een BodyMindScan© aan het begin en het einde van het traject maakt de gemaakte ontwikkeling zichtbaar.

of meld je hieronder direct aan voor een BodyMindScan©

BodyMindScan© aanvragen?