Intake met BodyMindScan©

De BodyMindScan© is een fantastisch instrument, want je krijgt niet alleen inzicht in gedrags- en energiepatronen, maar ook wordt je potentie aangesproken. Onderliggende motivaties en wensen komen worden duidelijker en waar je in de pas loopt en waar je juist afwijkt van je koers. Het samenspel van balans en (dis)balans wordt helder. Vanzelf wordt duidelijk wat de eerste stap is die tot duurzame groei leidt en energie geeft.
Een Intake met BodyMindScan© kan worden ingezet bij:

  • intake voor deelname aan de 5-daagse leergang
  • intake voor een coachings- of supervisietraject;
  • of als eenmalige sessie of update.

Een BodyMindScan© aan het begin en het einde van het traject maakt de gemaakte ontwikkeling zichtbaar.

BodyMindScan© aanvragen?