Annet van Laar psycholoog communicatietrainer

Registerpsycholoog NIP, GZ-psycholoog, Lichaamsgericht Werkend Psycholoog, Energetisch psycholoog (Stemerding), Int. gecertificeerd NLP- en Communicatietrainer, gecertificeerd Qi Gong teacher.
Opleider en erkend supervisor Lichaamsgericht Werkend Psycholoog-NIP. Ze is mede-oprichter van de nascholing 'Het lichaam en de Psycholoog' en de grondlegger van de opleiding de Psychologie van het Lichaam. Geeft nu geacrediteerde leergang Lichaamsdiagnostiek en Lichaamsgerichte interventiesvoor professionals. Spreker voor webinars en lezingen en Auteur.

 

Werkervaring en ontwikkeld materiaal

Annet heeft 40 jaar werkervaring op het gebied van lichaamscommunicatie, lichaamswijsheid en congruentie in verbale en non-verbale expressie. Al tijdens haar studie Psychologie zocht zij in binnen- en buitenland wegen om het samenspel van lichaam, ziel en geest te bestuderen.

De verworvenheden van haar werkervaring en de uitgangspunten van haar werkwijze staan beschreven in haar handboek voor lichaamswijsheid herkennen en toepassen ‘Van binnen weet je alles’ (2012 Altamira Becht 3e druk) en in de posters het 7-kwaliteitenpalet® in leven en werk en het 7-kwaliteitenpalet® en Stress.

Haar drijfveer was en is om kennis over het samenspel tussen lichaam, ziel en geest en hoe het lichaam daarvan getuigt, door te geven in het werkveld. Het lichaam reageert onmiddellijk en is daarom de meest getrouwe weergave van dit samenspel. Zij zet uiteen op welke wijze de lichaamstaal onze binnenwereld reflecteert: de lichaamssignalen kunnen begrepen worden via de landkaart - het 7-kwaliteitenpalet®.  Bovengenoemde posters geven een schematisch overzicht van hoe de 7 kwaliteiten zich manifesteren in leven en werk. Beiden bieden directe handvatten bij de begeleiding van mensen.

Het ontcijferen van de lichaamstaal werkte ze uit in de methodiek het lichaam lezen 3D©, aan de hand van de door Jung beschreven Psychologische Typen.

Daarnaast onderzocht zij hoe wij onze aangeboren vitale kwaliteiten die in ons hoofd, hart en buik huizen, in balans kunnen brengen en belevendigen. Ze ontwikkelde oefenseries en methodieken, die het fysieke domein evenveel plek geeft als de emotionele en mentale domeinen. Dit allemaal om de essentie van wie wij zijn in onze oorspronkelijke natuur - functionerend als een geheel -  en ons potentieel ruim baan te geven.

Je lichaam laat je daarbij te allen tijde weten of je 'in of uit de pas' loopt. Lichaamswijsheid is het kompas dat we steeds ter beschikking hebben en weer kunnen gaan vertrouwen.

Naast het opleiden en superviseren van professionals begeleidt zij leidinggevenden die willen vertrouwen op hun eigen kompas en aan den lijve willen ervaren hoe het is om vrij en zonder ruis bezield te denken, voelen en handelen.

Ontwikkelde methodieken:

Deze methodieken geven inzicht in het samenspel van lichaam en geest en hoe onze kwaliteiten vervormen, dan wel tot bloei komen indien lichaam en geest samenwerken:

  • 7-kwaliteitenpalet® - de 7 vitale kwaliteiten fysiek, emotioneel en mentaal
  • 3 A's© in Leiderschap - Assertief, Authentiek en Autonoom handelen
  • Hoofd-Hart-Buik Kompas© - alignment in denken, voelen en handelen
  • Het Lichaam lezen 3D© - diagnostiek van kwaliteiten en gedragspatronen
  • BodyMindScan© - diagnostiek van energie- en gedragspatronen
  • Stresspatronen en lichaamsdynamieken©

Opdrachtgevers

Arpa, CPS (Onderwijsontwikkeling en advies), de Baak, Dijkzigt Ziekenhuis, Gemeentelijke Overheden, GITP, Hogescholen, Interlink-BMC, Lemion, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Vakgroep Lichaamsgericht werkend Psychologen (NIP), Movir, NTI-NLP, Politie, Rabobank, School voor Coaching, SOLKnet, RBCZ, Woningbouw.

Registraties: Registerpsycholoog NIP, Kwaliteitsstatuut en CRKBO