7-kwaliteitenpalet® – professionals

Buro van Laar heeft vele professionals opgeleid. Afgestudeerde professionals kun je aan twee verschillende logo’s herkennen.

Professionals in het bezit van het logo licentie 7-kwaliteitenpalet® hebben tussen 2011 en 2018 de opleiding ‘De Psychologie van het Lichaam‘ bij Annet van Laar gevolgd. Deze professionals kun je herkennen aan dit logo:

Zij hebben geleerd om de lichaamstaal als integraal kompas in denken, voelen en doen te verstaan. De licentiehouders beschikken over de volgende methodieken om mensen te helpen hun potentieel meer te benutten en meer te vertrouwen op hun eigen wijsheid:

  • 7-kwaliteitenpalet®        de 7 vitale kwaliteiten op fysiek, emotioneel en mentaal niveau
  • Body-Mind-Integratie©  de 7 kwaliteiten fysiek, emotioneel en mentaal integreren
  • Het Lichaam lezen 3D©  diagnostiek van kwaliteiten en gedragspatronen
  • BodyMindScan©              diagnostiek van energie- en gedragspatronen

Professionals in het bezit van het logo leergang 7-kwaliteitenpalet® hebben tussen 2021 en 2024 de 5-daagse leergang ‘Lichaamsgerichte interventies bij stress doorbreken, kiezen en begrenzen’ bij Annet van Laar gevolgd. Deze professionals kun je herkennen aan dit logo:

In deze leergang hebben de professionals een bundeling van lichaamsgerichte diagnostiek en lichaamsgerichte interventies geleerd die breed toepasbaar zijn in het werk. Aan de hand van de belangrijke actuele thema’s: stress doorbreken, kiezen en begrenzen, zijn zij onderwezen in de logica van lichaamstaal en in het betekenis geven aan de lichaamstaal.