Het lichaam als kompas bij koers en keuzes 

Het lichaam als kompas

Je lichaam werkt als een soort radarstation. Het neemt signalen van buitenaf en van binnenuit waar en reageert hierop. We kennen allemaal de reactie op stressvolle  situaties. Op bepaalde plaatsen krijgen we spanning, bijvoorbeeld een stijve nek, of pijn in je buik. Omgekeerd kennen we ook situaties waar we diep van ontspannen. Ons hoofd wordt dan rustig, het hart krijgt ruimte en de buik ontspant. Op zo’n moment werken hoofd, hart en buik samen, als één geheel. We zijn hier en nu aanwezig.

Je hoofd, hart en buik werken samen als drie-eenheid  

Ons hart neemt waar welke koers levensvreugde geeft. Deze is voor ieder uniek, vandaar Authentiek. Het hoofd geeft overzicht en inzicht en ondersteunt ons in zelfbepaling, in Autonomie. De kracht van de buik werkt als een motor om het uit te voeren en maakt gezonde Assertiviteit mogelijk (deze noem ik ook wel de 3A’s). Als hoofd, hart en buik vanuit hun oorspronkelijke kwaliteiten samenwerken ben je in de flow!

Je voelt wanneer iets (niet) klopt

Uitdrukkingen zoals ‘Iets in mij zegt me dat…’,  
‘Diep in m’n hart weet ik dat…’ 
‘Ik voel het aan m’n water’, gebruiken we regelmatig.

Binnen in ons lichaam, in hoofd, hart en buik schuilt veel wijsheid; 
een dieper weten dan we met onze ratio alleen kunnen beredeneren. 
Van binnen wéten we wat goed is om te doen en wat juist is om te laten. 
Dit noemen we ook wel onze innerlijke stem.

Je innerlijke stem als gids bij keuzes

Door tal van redenen kan onze innerlijke stem overschaduwd raken. 
We raken het contact met wie we werkelijk zijn dan steeds meer kwijt. We herkennen dat aan onrust, verminderde zin en verlies van vitale energie. We zijn aan het overleven. Maar wie we in essentie zijn, raken we nooit kwijt Door het volgen van onze innerlijke stem komen we in contact met onze unieke potentieel en wat bij onszelf past. Ons zelfvertrouwen groeit, wanneer we dit potentieel gebruiken.  Onze innerlijke stem is een gids, die ons helpt ons pad intern te volgen op de weg naar authenticiteit. En ons extern uitdaagt assertivitief en autonoom in het leven te durven staan.

Hier, op deze site, leg ik in het kort hoe ik werk met leidinggevenden en met begeleiders in incompany-trainingen en individuele begeleiding. Ik hoop dat het zal inspireren om de stap te zetten om de kracht van lichaamswijsheid te (her)ontdekken.

©Annet van Laar (2022)