Symposium ‘Het beleefde lichaam in de spreekkamer’ op 28 september 2021

Annet van Laar was één van de sprekers op het symposium ‘Het beleefde lichaam in de spreekkamer’. De titel van haar lezing was ‘Lichaamsdiagnostiek en interventies’. Het symposium werd georganiseerd door Lemion met dagvoorzitter Nelleke Nicolai. Je kunt het achteraf nog bekijken via Lemion.

Inhoud

Het lichaam is onverbrekelijk verbonden met onszelf en is een kennisbron over wat ons ten diepste beweegt. Het niet kunnen herkennen of benoemen van sensaties en gevoelens met alle lichamelijke reacties die daarop volgen staat dan ook een succesvolle behandeling in de weg. Maar hoe “lees” je de patiënt? Hoe zie je het mentaliserend vermogen verdwijnen als de spanning te veel wordt? Wanneer gebruik je wat je in het eigen lijf ervaart als de patiënt dit zelf niet kan voelen?