Poster 7-kwaliteitenpalet® en stress

Lichaamsgerichte diagnostiek en interventies bij stress-symptomen
De poster geeft een schematisch overzicht van de wijze waarop stress-symptomen in ons lichaam en gedrag fysiek tot uiting komen. De stress-symptomen zijn geplaatst in het schema van de zeven fysieke en emotionele kwaliteiten, die deel uitmaken van de zeven aangeboren vitale kwaliteiten.

©Annet van Laar (2022)

‘Ik vind de poster heel overzichtelijk. Ik kan het direct gebruiken in de praktijk en mijn cliënten vinden het ook heel bruikbaar. Vooral dat het zo zichtbaar wordt door het voorbeeldmodel. Waardoor het beter voor te stellen en bruikbaar voor ze is. Mensen zitten vaak veel te hoog in hun energie en de poster legt heel goed uit met welke thema’s dat te maken heeft. Als je met de interventievragen gaat werken kun je met behulp van de poster de thema’s verder uitdiepen’.
Simone Hohner – GZ-psycholoog

De zeven vitale kwaliteiten heb je nodig om te (over)leven in de zeven verschillende levenscontexten. De kwaliteiten zijn polair. Dat wil zeggen dat in een gezonde situatie er een balans is tussen de twee uitersten binnen de bewegingen van die kwaliteit. Je wendt de kwaliteit flexibel aan al naar gelang de situatie vereist.

Slaat de balans door naar overleven i.p.v. leven, dan ontwikkel je stress. Bij aanhoudende stress raken één of meer kwaliteiten geblokkeerd en uit balans.

Interventievragen op de poster helpen de weg te wijzen van disbalans terug naar balans.

De poster 7-kwaliteitenpalet® en stress (waarde € 32,50) is studiemateriaal behorend bij de 5-daagse leergang Lichaamsgerichte interventies bij stress doorbreken, kiezen en begrenzen.

‘Het 7-kwaliteitenpalet® is zo volledig! Het koppelt alle verschillende kwaliteiten aan centra in je lichaam. Als je uit balans bent, kun je precies voelen, lezen en begrijpen hoe je weer in balans kunt raken!
In de leergang en de coaching leerde ik hoe het lichaam verbonden is met wie ik ben. Ik leerde hoe je een reset kunt maken en dan kan ik buiten gedoe blijven’. 
Leidinggevende BNNVARA