Van binnen weet je alles

Het geeft een meerwaarde als professionals de talenten van mensen zowel
via de verbale als de non-verbale taal kunnen herkennen en helpen tot expressie te brengen.
(Uit Handboek pag. 12)

Workshops, trainingen en lezingen

Wij organiseren zelf nascholing voor professionals en zomerintensives voor professionals en leidinggevenden. Opgave en informatie

Op aanvraag geven wij voor mensgerichte opleidingen en beroepsverenigingen workshops en trainingen over het 7-kwaliteitenpalet© en lichaamswijsheid als gids.

Meer weten? Neem contact op met opleidingen@burovanlaar.nl

Recente nascholing bij de School voor Coaching: Lichaamswijsheid als gids voor de coach:

’’Van binnen weet je alles…
Maar waarom ben ik dan zo eigenwijs en heb ik me te vaak van mijn spoor laten brengen door mijn hoofd? Je lichaam waarnemen en je gevoel volgen is veel effectiever. Via de subtiele signalen van je lichaam kom je in contact met je innerlijk weten en kan er iets veranderen. Ons lichaam vormt de perfecte hulpbron, mits we op deze “plek der moeite” durven te verblijven. Bovendien neemt je effectiviteit in coachgesprekken toe, wanneer je je bewuster bent van je eigen lijf.
Deze week zijn we met een groep collega’s van VistaNova en SchoolvoorCoaching gestart met een interne bijscholing door Annet van Laar vanuit het verlangen deze aanpak verder te integreren in ons leven en dagelijks werk.’’

Workshops

Lichaamswijsheid als bron van authentieke levenskracht in leven en werk

Willen we werkelijk ‘levenskunstenaars’ zijn, dan kunnen we niet anders dan in verbinding zijn met onze eigen lichaamswijsheid.
Contact met wat ‘waar’ is voor jou ervaar je aan den lijve. Dat contact geeft je jouw unieke antwoord op situaties; het geeft zelfvertrouwen en is de motor voor het in de wereld brengen van jouw zingeving.

Onze oorspronkelijke levenskracht komt vrij, als je de directe signalen van je lichaamswijsheid opvangt en de waarde ervan kunt herkennen. De signalen van je lichaam staan iedereen ter beschikking, zijn doeltreffend, to the point en helpen je je te oriënteren op je levenspad. Het herkennen en plaatsen van die signalen werkt enorm tijdbesparend, want het is mogelijk snel zin van on-zin te onderscheiden. Jouw waarheid en jouw au-thentieke levensimpuls maken energie vrij en een verjaarde overlevingsaandrang kost kostbare energie. Kortom, contact met je dieper liggende wijsheid is de ‘doorway’ naar je werkelijk potentieel. Iedereen heeft zelf de kennis en de wijsheid in huis die nodig is om alle situaties en elke uitdaging aan te gaan. Vanuit verbinding met die bron van wijsheid kun je jouw unieke bijdrage geven en dan ben je vanzelf een inspiratiebron voor je omgeving.

(Dis)balans tussen werk en privé herkennen aan de lichaamstaal.

Het lichaam is een boodschapper die zich eerlijker en preciezer uitdrukt dan waar je met taal vaak toe in staat bent. Houding, beweging, stem, gebaren en ademhaling vertellen immers zonder omwegen wat je werkelijke intenties zijn en hoe je daar voorrang aan kunt geven.

Annet van Laar laat je ontdekken hoe je patronen van (dis)balans tussen werk en privé aan de ogen en de lichaamshouding kunt zien.

Deze training is voor alle begeleiders die benieuwd zijn naar hun eigen balans in werk en privé en naar de praktische toepassing van lichaamsinterventies in diagnose én begeleiding.

Beslissingen nemen die werken

Mijn cursisten hervinden niet alleen hun zelfvertrouwen, maar winnen aan positieve energie als ze herkennen wat werkelijk bij hen past en dat ook doen.

Iedereen weet dat een goed plan helpt bij het nemen van beslissingen. Maar echt geslaagd wordt een plan pas als de beslisser kan varen op zijn eigen kompas; als je kunt vertrouwen op je intuitie en je instinct en als plan en uitvoering perfect aansluiten.

Als je denken, doen en voelen in balans zijn, functioneer je als een geheel. Dan werkt je innerlijke kompas optimaal. Annet: ’Van binnen weten we allemaal hoe het zou moeten werken. Door invloeden van buitenaf en eigen onzekerheden of frustraties lopen we tegen grenzen aan en kunnen we niet volledig vertrouwen op wat ons lichaam eigenlijk al lang weet.’ Doelgerichte en praktische coaching brengen je in contact met je vanzelfsprekende lichaamswijsheid.

Onnodig piekeren, en gevoelens van twijfel verdwijnen als je durft te varen op je lichaamskompas. Denken, voelen en handelen komen in balans.

Het lichaam lezen

Voor professionals bij wie het effect van de non-verbale communicatie van grote invloed is.

Zoals iedereen weet, spreekt het lichaam duidelijke taal. Het laat letterlijk alles van onszelf zien: hoe we in de wereld staan, of we vertrouwen hebben, hoe we onze kracht en onze kwaliteiten benutten, of we éénduidig zijn in onze communicatie, wanneer we erom heen draaien, helder over iets zijn, een contact prettig vinden of juist niet, angst hebben, de waarheid durven spreken.

Aan de lichaamstaal, het woordgebruik, de stem, de manier van bewegen, herken je:

  • in hoeverre iemand zelf aan het roer staat
  • hoe mensen hun kwaliteiten gebruiken
  • balans en disbalans, zowel fysiek, als emotioneel en mentaal
  • waar iemand van nature goed in is (voorkeursstijl) en waar zijn/haar uitdaging ligt

Verbaal en non-verbaal sterk

Voor alle professionals individueel en in groepen

Wat communiceer je verbaal en non-verbaal als team, leidinggevende, docent, mens?

Als we in balans zijn en ons taalgebruik overeenstemt met wat ons lichaam uitdrukt, roept dat in de regel gemak in de omgang op. Is er echter geen congruentie tussen deze twee, dan kan er verwarring en wrevel door ontstaan. Vaak komt incongruent gedrag (bijvoorbeeld ’ja’ zeggen maar ’nee’ doen of denken) voort uit onbewuste overlevingsmechanismen. We gaan dan op de automatische piloot en verliezen onnodig veel energie. Deze overlevingsmechanismen werken als blinde vlekken. Juist door het contact met anderen kunnen we ons van ze bewust worden, en kunnen we ze bevrijden van hun automatisch karakter. Dat levert energie op.

De drie domeinen van Natuurlijk Leiderschap

Assertiviteit, authenticiteit en autonomie (3 A’s®)
Voor leiders

’Ieder mens is op z’n eigen manier assertief, authentiek en autonoom, vanwege het unieke samenspel van zijn kwaliteiten. De gesproken taal in samenhang met de lichaamstaal kun je leren ’lezen’ om een totaalindruk van dit samenspel te krijgen. Mijn ervaring is dat mensen zich door die totaalindruk gezien voelen, omdat een bepaald aspect van het functioneren binnen de gehele context wordt geplaatst.

Helderheid over je competenties en integratie en toepassing daarvan in denken, voelen en handelen is hét doel van Natuurlijk Leiderschap, Dit omvat een ontwikkelingsproces in de 3 A’s®:
Autonomie is het gegeven dat wie we zijn en wat we doen niet afhankelijk is van iets of iemand buiten onszelf.
Authenticiteit is te omschrijven als: vanuit oprechtheid en waardigheid in de communicatie volledig ‘ja’ zeggen tegen jezelf, zonder met agressie ‘neen’ te hoeven zeggen tegen een ander.
Assertiviteit is herkenbaar aan een natuurlijke kracht, vanuit vertrouwen en basiszekerheid.
Het resultaat van dit ontwikkelingsproces noem ik Natuurlijk Leiderschap, omdat ieder van nature deze kwaliteiten in zich heeft en activeert in het volgen van zijn innerlijke autoriteit’.

Uit: Van binnen weet je alles, handboek voor lichaamswijsheid. Laar, A. van (2012), Zwerkuitgevers, Houten

 

Lezingen

Ook verzorgen we dynamische of interactieve lezingen en presentaties die mensen raken. Ze stimuleren om te vertrouwen op je lichaamswijsheid en zelf je leven in eigen hand te nemen. Tijdens congressen, symposia, lunch & learn-(bedrijfs)bijeenkomsten en voor opleidingen.

Een presentatie of lezing kan variëren van 0,5 tot 3 uur.
Mogelijke onderwerpen:

  • Hoe nemen jij of je team beslissingen?
  • Het lichaam lezen
  • Verbaal en non-verbaal communiceren
  • Natuurlijk leiderschap (de 3 A’s ®)
  • Klik op het desbetreffende onderwerp voor inhoudelijke informatie.

Voor direct contact over boekingen en vragen info@burovanlaar.nl.

Contact met Buro Van Laar

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.