’Ieder mens is op z’n eigen manier assertief, authentiek en autonoom, vanwege het unieke samenspel van zijn kwaliteiten. De gesproken taal in samenhang met de lichaamstaal kun je leren ’lezen’ om een totaalindruk van dit samenspel te krijgen. Mijn ervaring is dat mensen zich door die totaalindruk gezien voelen, omdat een bepaald aspect van het functioneren binnen de gehele context wordt geplaatst.

Helderheid over je competenties en integratie en toepassing daarvan in denken, voelen en handelen is hét doel van Natuurlijk Leiderschap, Dit omvat een ontwikkelingsproces in de 3 A’s®:
Autonomie is het gegeven dat wie we zijn en wat we doen niet afhankelijk is van iets of iemand buiten onszelf.
Authenticiteit is te omschrijven als: vanuit oprechtheid en waardigheid in de communicatie volledig ‘ja’ zeggen tegen jezelf, zonder met agressie ‘neen’ te hoeven zeggen tegen een ander.
Assertiviteit is herkenbaar aan een natuurlijke kracht, vanuit vertrouwen en basiszekerheid.
Het resultaat van dit ontwikkelingsproces noem ik Natuurlijk Leiderschap, omdat ieder van nature deze kwaliteiten in zich heeft en activeert in het volgen van zijn innerlijke autoriteit’.

Uit: Van binnen weet je alles, handboek voor lichaamswijsheid. Laar, A. van (2012), Zwerkuitgevers, Houten