Methodieken

Voor professionals die mensen leiden of begeleiden is het cruciaal om in balans te blijven en een authentieke koers te volgen in handelen, communicatie en visie.

Belangrijk voor je balans en een authentieke koers zijn:

  • vertrouwen op je eigen kompas; door je kompas te volgen, komt energie vrij en kun je vertrouwen op je beslissingen
  • ontdekken hoe je over je volledige kwaliteitenpotentieel kunt beschikken
  • leven i.p.v. te overleven, zodanig dat lichaam en geest, denken voelen en handelen (HHB-Alignment©) een eenheid vormen
  • assertief, authentiek en autonoom handelen (3 A’s© in Natuurlijk Leiderschap)
  • welzijn en evenwicht in privé én werk

Annet van Laar ontwikkelde de volgende methodieken:

  • 7-kwaliteitenpalet®         (de 7 vitale kwaliteiten in kaart op fysiek, emotioneel en mentaal niveau)
  • Body-Mind-Integratie©   (de 7 kwaliteiten fysiek en emotioneel integreren)
  • Het Lichaam lezen 3D©  (diagnostiek van kwaliteiten en gedragspatronen)
  • BodyMindScan©             (diagnostiek van energie- en gedragspatronen)

Daarnaast hanteert zij principes van systemisch werk, geweldloze communicatie en focussen in haar werk.