Luisteren naar de stem van je lichaam

Luisteren naar de stem van je lichaam (2008)

Steeds meer wordt erkend dat het lichaam betekenisvolle informatie geeft aan zijn of haar bewoner. Waarom is het luisteren naar lichaamsignalen zo van belang? Het lichaam reageert op alles wat zich in jezelf en in je omgeving afspeelt. De voorbeelden daarvan zijn talloos: de lippen op elkaar klemmen als je er ergens geen trek in hebt, het hart dat sneller gaat kloppen als je verliefd bent en zenuwachtig of onrustig worden als je aan een moeizaam gesprek met je werkgever denkt. Via het lichaam neem je waar. Besef van deze gewaarwordingen is nodig om je van de betekenis bewust te worden. Als je steeds opnieuw hoofdpijn krijgt in je werk dient dit signaal erkend en begrepen te worden om daar een voor jou passend antwoord op te kunnen geven.

Lees hier het volledige artikel