Interview Annet juni 2018 – thema Burn-out herkennen aan de lichaamstaal

JOUW LICHAAM GEEFT AAN WAT JIJ NODIG HEBT 

Interview met Annet van Laar

Er is de laatste jaren in onze wereld van alles moeten en overal de beste in zijn een burn-out-epidemie uitgebroken. Annet van Laar, psycholoog, opleider en coach, geeft een workshop om mensen via lichaamsdiagnostiek en gerichte oefeningen te laten herkennen en ervaren wat kan helpen is om een burn-out te voorkomen – zowel bij jezelf als bij anderen. Annet voelde al tijdens haar psychologiestudie de behoefte om de fysiek-energetische component erbij te betrekken. ‘Als het lichaam niet mee mag doen, waar zijn we dan mee bezig? Het lichaam is het voertuig via welke we alles kunnen doen.’

Iedereen hoort dit te weten
‘Tijdens de workshop kijken we naar de zes richtingen waarin je lichaam kan bewegen – omhoog, omlaag, naar links, naar rechts, naar voren en naar achteren. Bij mensen met een (dreigende) burn-out is hierin altijd een disbalans.
Veel mensen hebben hun energie te veel naar voren of omhoog gericht. Naar voren is de richting van de buitenwereld; je aandacht is te veel bij de behoeften en verwachtingen van anderen. Omhoog is de richting van je hoofd; denken heeft bij jou de overhand en dat kan zich onder andere uiten in spanning in je nek en schouders.

Alles gaat uiteindelijk over óf en hoe je energie stroomt
Als het zwaartepunt van je energie in je onderbuik zit –kun je in balans blijven. Wanneer je (deels) uit je fysieke centrum schiet en er voor lange tijd uit blijft, loop je de signalen van je lichaam mis. Het is namelijk je buik die je waarschuwt als je uit de pas dreigt te lopen en aangeeft waar jouw grenzen en behoeften liggen. Op het moment dat je helemaal in balans bent, doe je automatisch de dingen die kloppen voor jou. Je hoofd kan alles wel bedenken, maar je buik weet wat de realiteit is en wat je nodig hebt. Raak je het contact met je buik kwijt, dan raak je de rem kwijt.

We gaan meteen aan de gang
Er zijn al gelukkig veel tips en cursussen in omloop voor het voorkomen of herstellen van een burn-out. Deze gaan meestal over het veranderen van je gedragspatroon. Daar gaan wij ons op deze dag verder niet mee bezig houden. Om je gedragspatroon werkelijk te veranderen, is het nodig dat je de kracht in je lijf gaat voelen. Daar is deze workshop voor.

Werken aan dát deel waar jij disbalans ontdekt
Met simpele oefeningen ga jij je blinde vlekken zien en je eigen behoeften (weer) leren voelen. Je kunt prima bedenken wat je moet doen – zoals je grenzen beter aangeven – maar je moet het voelen in je lijf om het ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Deze workshop is een eerste stap naar het in de praktijk brengen van alles wat je eigenlijk al weet.’

Annet van Laar verzorgt op 6 november de workhop ‘Burn-out voorkomen’. 

Tekst: Shirley de Koster