Coaching

Coaching voor professionals en leidinggevenden

Coaching gaat altijd over het leven in eigen handen nemen: een authentieke koers varen, een duidelijke communicatie en doen waar je voor staat zijn daarin kenmerkend; de stijl van werken en leiding geven genereert energie aan jezelf en anderen. In een coachingstraject onderzoeken we naar keuze hoe je: 

  • vertrouwt op je eigen kompas en je beslissingen
  • je kwaliteiten benut (7-kwaliteitenpalet®)
  • leeft i.p.v. overleeft, zodanig dat lichaam en geest, denken voelen en doen (HHB-Alignment©) een eenheid vormen
  • assertief, authentiek en autonoom handelt (3 A’s© in Natuurlijk Leiderschap)
    evenwicht hebt in privé én werk

Aan een gericht kortdurend coach-traject gaat altijd een intake inclusief BodyMindScan© vooraf. Heldere doelen en een plan van aanpak worden – indien van toepassing – afgestemd met de leidinggevende.