Het lichaam als kompas bij koers en keuzes 

Het lichaam als kompas Je lichaam werkt als een soort radarstation. Het neemt signalen van buitenaf en van binnenuit waar en reageert hierop. We kennen allemaal de reactie op stressvolle  situaties. Op bepaalde plaatsen krijgen we spanning, bijvoorbeeld een stijve nek, of pijn in je buik. Omgekeerd kennen we ook situaties waar we diep van ontspannen.…

Lees meer

Stresspatronen, zichtbaar in houding en beweging

Stresspatronen en daarmee samenhangende stress-symptomen komen in ons gedrag en ook heel direct fysiek tot uiting. Deze kun je aflezen aan specifieke houdings-, en bewegingskarakteristieken. Ademhalings-, en stresspatronen in specifieke zones van het lichaam getuigen daarvan. Deze zijn weergegeven in de Poster 7-kwaliteitenpalet® en stress. We maken bewust of onbewust gebruik van ons potentieel aan…

Lees meer