De BodyMindScan© is een diagnostisch instrument en geeft inzicht in gedrags- en energiepatronen. Je potentie, onderliggende motivaties, wensen, waar je afwijkt van je koers en (dis)balans worden verkend en respectvol blootgelegd. Vanzelf wordt duidelijk wat de eerste stap is die tot duurzame groei leidt en energie geeft. Een BodyMindScan© kan worden ingezet bij:

  • intake voor een coachings- of supervisietraject;
  • intake voor deelname aan de zomerintensive.
  • eenmalige sessie of update.

Download de brochure.
Maak direct een afspraak voor een BodyMindScan©.